Mikkolanlammi, niitto ja juurakoiden poisto

Tehty kunnostustoimi

Tampereen Mikkolanlampeen johdettiin joulukuuhun 2013 saakka Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet. Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa edellytettiin lammen kunnostamista ennen jätevesien johtamista vallinneeseen tilaan ja siksi Mikkolanlammelle on tehty kunnostussuunnitelma. Yhtenä kunnostustoimenpiteenä lammella tehdään suunnitelman mukaisesti vesikasvien niittoa ja juurakoiden poistoa. Lammella tullaan tekemään lisäksi kemiallista kunnostusta sekä lisäämään veden vaihtuvuutta lasku-uomaa avaamalla. Niittoa ja juurakoiden poistoa on tehty vuosina 2015 ja 2017 ja 2018. Toimenpiteen tavoitteena on poistaa hajotessaan happea kuluttavaa kasvimateriaalia. Pyrkimyksenä on estää veden muodostumista hapettomaksi, joka aikaan saa lammella sisäistä kuormitusta.

 

Tampereen Mikkolanlammella juurakoiden jyrsintään käytetty laite.

Kunnostuksen organisointi

Mikkolanlammen kunnostuksesta vastaa ympäristöluvan mukaisesti Tampereen Vesi Liikelaitos. Kunnostussuunnitelman on laatinut KVVY ja niiton ja juurakoiden poiston suoritti IMH-tekniikka.

Toimenpiteestä tehtiin Pirkanmaan Ely-keskukselle niittoilmoitus, johon liitettiin mukaan niittosuunnitelma. Lisäksi vesialueen omistajilta pyydettiin kirjallinen suostumus toimenpiteen suorittamisesta. Toimenpiteen työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailun teki KVVY Tutkimus Oy Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimeksiannosta.

Kustannukset

Toimenpiteen kustannukset olivat noin 15000 €/a. Lisäksi kustannuksia tuli vedenlaadun tutkimuksista. Kustannukset maksoi Tampereen Vesi Liikelaitos.

 

Lähde: KVVY 20.12.2018