Kunnostajan ABC

Vesistökunnostus, järvien, jokien ja purojen kunnostaminen, on pitkä prosessi. Vesistön tilan heikkeneminen tapahtuu yleensä pitkän ajan kuluessa ja myös muutos parempaan tilaan vie vuosia. Ympäristöhallinto on luokitellut vesistöt ekologisen tilan mukaan luokkiin. Vesienhoidon toimenpideohjelmissa on esitetty toimet, joita tarvitaan hyvän vesien tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi.

Vesien hyvän tilan saavuttamisessa tarvitaan määrätietoisia ponnisteluita ja useiden tahojen yhteistyötä. Alueelliset vesistökunnostajien verkostot tarjoavat tietoa ja vertaistukea paikallisten vesistökunnostajien tueksi. Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto toimii tietopankkina ja kokoaa yhteen alueilla saatuja kokemuksia.