Kalojen ikä ja kasvunopeus

Kalojen koko vaihtelee paljon, mutta ikää ei silti voida päätellä pelkästään kalan koon perusteella. Vaaksan pituisen ahvenen ikä voi olla vain muutamia vuosia, tai jopa yli kaksikymmentä vuotta.  Niukkaravinteisessa metsälammessa ahvenen kasvu voi tyrehtyä jo muutaman vuoden ikäisenä. Toisaalla ahvenet voivat kasvaa suuriksi vaikkapa runsaan muikkukannan ansiosta, tai kalakantaa harventavan happikadon seurauksena.

Lajista riippuen iänmääritys onnistuu parhaiten joko suomusta tai tietyistä luista. Sekä suomuihin että kalan luihin muodostuu vuosirenkaita puiden tapaan.

 

Vuosirenkaat erottuvat kuhasta irrotetussa ja keitetyssä kiduskannen luussa (operculum).

 

Pikkuruisten suomujen tai luuosien analysointi vaatii yleensä mikroskoopin tai muuta soveltuvaa välineistöä. On suuri merkitys mikä luu kalasta irrotetaan, tai mistä kohdasta kylkeä riittävän runsas suomunäyte otetaan. Näissä asioissa KVVY:n kala-asiantuntijat neuvovat mielellään. Jo yksittäisistä kaloista saatava tieto on mielenkiintoista, mutta vasta riittävän suuren näytemäärän perusteella voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä kalakantojen menestymisestä.

 

Suomunäytteen on paras olla mieluummin runsas kuin niukka. Useimmilta vanhoilta kaloilta on jossain vaiheessa irronnut suomuja, eikä näiden tilalle kasvaneista uusista suomuista voida ikämääritystä tehdä.

 

Yleensä kalat kasvavat sitä paremmin, mitä suurempi vesistön tuottavuus on. Kalojen kasvunopeus voi kuitenkin hiipua myös rehevissä järvissä, jos kanta muodostuu ylitiheäksi. Näin on havaittu käyneen monilla särkikaloilla, mutta myös ahvenilla ja kuhilla. Hidastuneen kasvun tilanteessa vaaksan mittainen ahven voi olla merkittävästi vanhempi kuin ennen järven rehevöitymistä. Kalojen iänmääritys antaa erittäin tärkeää tietoa järven kalakantojen hyvinvoinnista. Iänmääritysaineisto tarjoaa myös hyvän lähtökohdan erilaisten kalataloudellisten kunnostustoimien suunnitteluun.

 

Esimerkki järveltä, missä tiheä kuhakanta on johtanut ravintokilpailuun ja kasvunopeuden merkittävään hidastumiseen.