Hoito, seuranta ja ylläpito

Jo ennen kunnostuksen toteutusta tulee sopia, kuka tekee ja rahoittaa hoito- ja ylläpitotoimet. Sopimukset kannattaa tehdä kirjallisesti kaikkien osapuolien kanssa. Sovittavia asioita voivat olla esim. ilmastimen sähkölaskun maksu, laskeutusaltaan tyhjentäminen tai patorakenteiden korjaus. Kunnostushankkeeseen ryhtyvän tulee aina myös varautua yllättäviin kuluihin niin työn aikana kuin sen jälkeenkin esim. padon murtuminen tai ilkivalta.

Hankerahoitus yleensä päättyy siihen, kun itse kunnostustoimi on toteutettu. Olisi kuitenkin hyvä seurata tehtyjen toimien vaikuttavuutta myös pidemmällä aikavälillä.