Alueellisen verkoston toimijat

Vesienhoidon edistämisessä tarvitaan monenlaista osaamista. Voit hakea alueellisessa vesistökunnostajien verkostossa mukana olevia toimijoita toimialan, kunnan tai hakusanan mukaan. Lista täydentyy vähitellen verkoston laajentuessa. Verkosto on avoin kaikille vesienhoidosta kiinnostuneille. Voit liittyä verkostoon täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

 

WWW Ajokaivin Oy

Ajokaivin Oy tekee vesistökaivuuta kelluvalla telaponttoonikaivinkoneella ja massaproomulla. Lisäksi käytössä on lautta ja tela-alustainen pitkäpuomikaivinkone. Yrityksen kotipaikka on Tampere.

WWW Facebook Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys toimii Hattulassa Ala-ja Takajärvien ja Alajoen alueilla. Yhdistys on mukana Vanajavesikeskuksen koordinoimassa Pakka2-hankkeessa vuosina 2017-2019. Yhdistys saa hankkeesta rahoitusta neljään osaprojektiin: Valuma-alueen uomien vedenlaatuseuranta, Takajärven ulapan vedenlaatuseuranta, Alajärven ravintoverkkotutkimus sekä hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta molemmille järville.

WWW Apupapu

Apupapu tekee vesikasvien niittoja TRUXOR DM 5000 laitteella, jossa on neljän metrin leikkuuterä. Yrityksen kotipaikka on Orivesi.

WWW Armijärven suojeluyhdistys ry

Armijärven suojeluyhdistys ry toimii Hattulan Armijärvellä. Järvellä on tehty useita kunnostustoimia mm. kemikalointi useamman kerran, hoitokalastusta ja hapetusta.

WWW Facebook ELY-keskus

ELY-keskus neuvoo erityisesti vesienhoitotoimien luvitukseen liittyvissä asioissa (niitto, ruoppaus, vedenpinnan nosto jne.) ja myöntää avustuksia vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen ja kalatalouden edistämiseen.

WWW Esakon Oy

Esakon Oy tekee mm. monenlaista koneurakointia ja on ollut mukana siltatyömailla, joissa tehdään myös kalataloudellisia kunnostustoimia. Yrityksen kotipaikka on Huittinen.

WWW Finnruoppaus Oy

Finnruoppaus Oy tekee imu- ja kaivuruoppausta. Yrityksen kotipaikka on Tampere.

WWW Facebook Heinijärven Suojelu ry

Heinijärven Suojelu ry toimii Tammelan Heinijärvellä. Järven tilaa ja ojavesien kuormitusta on tutkittu. Järvellä on tehty vesikasvien niittoja. Valuma-alueen ojiin on tehty laskeutusaltaita ja kosteikkoja ja lisäksi käytössä on fosforisieppareita.

WWW Hirvijärven kunnostusyhdistys ry

Hirvijärven kunnostusyhdistys ry toimii Siikaisten Hirvijärvellä. Yhdistys on tehnyt vesikasvien niittoja järvellä.

WWW Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry

Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry toimii Lempäälän Hulausjärvellä. Järvelle on tehty kunnostussuunnitelma ja sen toteuttaminen on aloitettu vaiheittain. Kunnostushankkeen tavoitteena on johtaa hapekasta lisävettä erityisesti Heinälahden syvänteisiin. Vuosittain vesistöä hoidetaan niittämällä ja hoitokalastuksella.

Hulipasjärven vesiyhteisö

Hulipasjärven vesiyhteisö toimii Juupajoen Hulipasjärvellä. Vesiyhteisö on hakenut lupaa keskivedenpinnan korkeuden nostohankkeelle pohjapadon rakentamiseksi Sahajokeen.

WWW Facebook HUMI-hanke

HUMI on Helsingin yliopiston 10 vuotinen tutkimushanke, jota rahoittaa R.Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö Sr. HUMI tutkii järvien humuskuormitusta ja tavoitteena on löytää humuskuormituksen ilmentäjinä toimivat mittarit. HUMI-hankkeella on Parkanon ja lähikuntien järvistä vesianalyysituloksia vuodelta 2020, jotka ovat jaettavissa halukkaille pyynnöstä. Hanke jatkaa mm. Neva-Lylyn, Kärppäjärven ja Sulkuejärven näytteenottoja 2021-2024 pari kertaa vuodessa.

WWW Facebook Hämeen liitto

Hämeen liitto vastaa aluekehityksestä Kanta-Hämeessä. Maakuntakaavassa on osoitettu vesienhoidon erityisalueita, jotka on hyvä huomioida mm. hankeavustuksia haettaessa.

WWW IMH-tekniikka Oy

IMH-tekniikka Oy tekee vesikasvien niittoa, imuruoppausta ja pohjan jyrsintää Truxor-laitteella. Yrityksen kotipaikka on Tampere.

WWW Insinööritoimisto Lassinaro Oy

Insinööritoimisto Lassinaro Oy tekee imu- ja kaivuruoppauksia, kasvuston poistoa juurineen, ulpukan juurien poistoa haraamalla, kivitöitä, laiturin perustuksien tekoa ja muita vesirakennustöitä. Teemme myös ruoppausten suunnittelua. Yrityksen kotipaikka on Tampere.

WWW Iso-Lehmijärven suojeluyhdistys ry

Iso-Lehmijärven suojeluyhdistys ry toimii Hämeenkyrön Iso-Lehmijärvellä. Yhdistyksellä on käytössä useita kunnostusmenetelmiä mm. lappoputki ja syvänteiden hapetus luonnon omilla energialähteillä aalto- ja aurinkoenergialla.

Iso-Savijärven kunnostusyhdistys ry

Iso-Savijärven kunnostusyhdistys ry toimii Lempäälän ja Valkeakosken rajalla sijaitsevalla Iso-Savijärvellä. Yhdistys on tehnyt paljon perusselvityksiä vedenpinnan nostohankkeen pohjaksi.

Iso-Somerojärven suojelu- ja hoitoyhdistys

Iso-Somerojärven suojelu- ja hoitoyhdistys toimii Parkanon Iso Somerojärvellä. Yhdistys toteuttaa kunnostustoimia järvellä.

WWW JAMA-Fishing Oy

JAMA-Fishing Oy on kotimaisten Ahmatti-katiskojen valmistaja. Katiskoja voidaan käyttää hoitokalastukseen. Yrityksen kotipaikka on Hämeenkyrö.

WWW Jomiset Oy

Jomiset Oy toteuttaa vesistöjen ravintoketjukunnostuksia koko Suomessa. Välineistöön kuuluu erikorkuisia hoitokalastus nuottia sekä hoitokalastukseen suunniteltuja isorysiä ja katiskoita. Yrityksen kotipaikka on Tuusula.

Facebook Jouttenuksen järviketjun suojeluyhdistys ry

Jouttenuksen järviketjun suojeluyhdistys ry toimii Ruovedellä Jouttenusjärvellä. Jouttenuksen järviketjulle on tehty kunnostussuunnitelma vuonna 2013 ja syksyllä 2018 perustettu suojeluyhdistys on alkanut toteuttamaan suunnitelman mukaisia toimia. Talvella 2018 järvellä otettiin käyttöön coolox-hapetus.

Jumesniemi-Sirkkalan osakaskunta

Jumesniemi-Sirkkalan osakaskunta toimii Hämeenkyrössä Mahnalanselän alueella. Osakaskunta on osallistunut alueen vesikasvillisuuden niittoihin.

WWW Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry

Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry toimii Tammelan Jänijärvellä. Yhdistys on ollut mukana lukuisissa hankkeissa, tutkinut vedenlaatua ja toteuttanut kunnostustoimia.

WWW Kaislapojat

Kaislapojat tekee vesikasvien niittoa Truxor-laitteella ja pienimuotoisia ruoppaustöitä kelluvalla kaivinkoneella. Yrityksen kotipaikka on Hämeenlinna.

WWW Kaivuu Halmela

Kaivuu Halmela tekee kaivuutyötä kumitelaisella kaivinkoneella ja on ollut mukana valuma-alueella tehtävissä kunnostustöissä. Yritys operoi Ikaalisten alueella ja sen kotipaikka on Kankaanpää.

WWW Facebook Kalatalouskeskukset

Kalatalouskeskukset neuvovat kalastus- ja ravustusasioissa ja auttavat mm. osakaskuntien yhdistämisessä.

WWW Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry

Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry toimii Hämeenlinnan Kankaistenjärvellä. Järvelle on tehty hoito- ja kunnostussuunnitelma ja toteutettu mm. vedenlaadun seurantaa.

Facebook Karhejärven vesistöalueen hoito ry

Karhejärven vesistöalueen hoito ry toimii Ylöjärven Karhejärvellä. Yhdistys on tehnyt vesikasvien niittoja ja juurakoiden jyrsintää useina vuosina. Valuma-alueelle on tehty laskeutusaltaita.

WWW Karhijärven parhaaksi ry

Karhijärven parhaaksi ry toimii Porin Karhijärvellä. Järvellä on hoitosuunnitelma vuoteen 2024 asti. Järvellä on suoritettu hoitokalastusta, istutettu kuhaa sekä pyydetty särkikalaa rysillä ja katiskoilla. Järvellä on tehty myös vesikasvien niittoja.

WWW Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry

Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry toimii Kankaanpäässä Karhoismajan Valkiajärven, Majajärven, Suutarinjärven, Pikku- ja Iso-Hapuan sekä Äpätinjärven alueella. Vesireitille on tehty perustilaselvityksiä ja kunnostussuunnitelma. Kunnostustoimina on mm. tehty ojavesien suodattimia ja vesikasvien niittoja.

WWW Facebook Katumajärven suojeluyhdistys ry

Katumajärven suojeluyhdistys ry toimii Hämeenlinnan Katumajärvellä. Järvelle on tehty käyttö- ja hoitosuunnitelma ja toteutettu lukuisia toimia mm. vesikasvien niittoja, hoitokalastusta, laskeutusallas ja kosteikkoja.

Keljonjärven suojeluyhdistys ry

Keljonjärven suojeluyhdistys ry toimii Kangasalan Keljonjärvellä. Järvelle on tehty kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma.

WWW Kemera-tuki

Metsäkeskuksen Kemera-tuella voidaan tehdä vesiensuojelurakenteita pääasiassa metsätalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi. Tuki voi olla jopa 100 prosenttia.

Kesijärven Suojeluyhdistys ry

Kesijärven Suojeluyhdistys ry toimii Janakkalan ja Lopen rajalla Kesijärvellä. Yhdistys on tehnyt mm. hoitokalastusta järvellä.

WWW Facebook Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) ylläpitää alueellista vesistökunnostajien verkostoa Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueella. KVVY neuvoo kunnostustoimien suunnittelussa ja auttaa esim. rahoitushakemusten tekemisessä.

WWW Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue toimii Hämeenkyrön, Nokian ja Sastamalan alueella. Lisäksi vesiä on Ikaalisten, Kokemäen, Porin, Punkalaitumen ja Ylöjärven alueella. Kalatalousalueen keskeisenä tehtävänä on lisätä yhteistyötä kalavesillä toimivien eri tahojen kesken ja laatia alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma.

WWW Kokonjärven Suojeluyhdistys ry

Kokonjärven Suojeluyhdistys ry toimii Urjalan ja Forssan alueilla sijaitsevalla Kokonjärvellä. Järvi on matala, mutta pinta-alaa sillä on noin viisi neliökilometriä. Vuonna 2013 perustettu suojeluyhdistys pyrkii parantamaan Kokonjärven tilaa ja järvelle onkin laadittu tilan parantamiseen tähtäävä pelikirja. Järvellä on toteutettu niittoja ja yhdistyksellä on myös oma kaislaleikkuri.

Konepalvelu Jarmo Latvala

Konepalvelu Jarmo Latvala tekee maa- ja vesirakennustöitä pitkäpuomikaivinkoneella. Tela-alustaisen kaivinkoneen ulottuvuus on 14 metriä. Yrityksen kotipaikka on Lempäälä. Puhelin 0400 830 345.

WWW Koneurakointi Eloranta Oy

Koneurakointi Eloranta Oy tekee ruoppausta tela-alustaisella kaivinkoneella. Yrityksen kotipaikka on Mänttä-Vilppula.

WWW Koneurakointi T.Koivisto Oy

Koneurakointi T.Koivisto Oy tekee ruoppausta tela-alustaisella kaivinkoneella. Yrityksen kotipaikka on Ikaalinen.

WWW Korkeakosken Seutu ry

Korkeakosken Seutu ry toimii Huittisten Korkeakosken kylässä ja sen lähiympäristössä. Yhdistys edistää mm. Loimijoen Vuorisenlahden ja siihen liittyvän vanhan jokiuoman kunnostusta keväällä 2020 valmistuneen kunnostussuunnitelman mukaisesti.

WWW Facebook Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry

Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys toimii Hämeenlinnan Kalvolan Kotkajärvellä.

Kotojärven suojeluyhdistys ry

Kotojärven suojeluyhdistys ry toimii Parkanon Kotojärvellä.

Kovesjärven vesien vesiensuojeluyhdistys ry

Kovesjärven vesien vesiensuojeluyhdistys ry toimii Parkanon Kovesjärvellä. Järven valuma-alueelle on tehty suojavyöhykkeitä ja laskeutusaltaita. Vuoden 2018 aikana tehdään luontoselvityksiä vedenpinnan nostohanketta varten.

WWW Facebook Kukkian Suojeluyhdistys ry

Kukkian Suojeluyhdistys ry toimii Pälkäneen Kukkialla. Yhdistys on ollut mukana useissa kehittämishankkeissa ja on mukana mm. Freshabit Life-hankkeessa.

WWW Kuohi-Nerosjärven Suojeluyhdistys ry

Kuohi-Nerosjärven Suojeluyhdistys ry toimii Hämeenlinnan Kuohijärvellä ja Nerosjärvellä. Yhdistys on tehnyt mm. vedenlaadun seurantaa ja suunnitellut vesistökunnostusrakenteita valuma-alueelle.

WWW Kuokka & Kosla Paasikivi Oy

Kuokka & Kosla Paasikivi Oy tekee ruoppausta ja muuta vesistörakentamista. Yrityksen kotipaikka on Valkeakoski.

WWW Facebook KVVY Tutkimus Oy

KVVY Tutkimus Oy:n palvelut kattavat koko ketjun tutkimusohjelmien tekemisestä monipuolisiin näytteenotto-, analyysi- ja raportointipalveluihin. KVVY Tutkimus Oy tekee mm. kunnostussuunnitelmia ja lupahakemuksia.

Lappijoen-Kaltonjoen vesiensuojeluyhdistys ry

Lappijoen-Kaltonjoen vesiensuojeluyhdistys toimii Loimaalla Lappijoen ja Kaltonjoen alueella. Yhdistys on perustettu vuonna 2019 ratkaisemaan joen umpeenkasvuun liittyviä haasteita.

WWW Facebook Leader-toimintaryhmät

Leader –rahoituksella tuetaan usein kunnostushankkeiden suunnittelua, tarvittavia investointeja ja myös toteutustoimia. Tuki on yleensä 50-90 prosenttia. Haku on yleensä jatkuva.

Facebook Lehijärven Suojeluyhdistys ry

Lehijärven Suojeluyhdistys ry toimii Hattulan Lehijärvellä. Järvellä on tehty mm. vedenlaadun seurantaa, vesikasvien niittoja ja kosteikko.

WWW Facebook Liesjärven Suojelu ry

Liesjärven Suojelu ry toimii Tammelassa Liesjärven ja sen lähistöllä olevien pienempien järvien ja jokien alueella. Yhdistys on tehnyt mm. vedenlaadun seurantaa.

WWW Facebook Liukkosen Ruoppauspalvelu Oy

Liukkosen Ruoppauspalvelu Oy tekee imuruoppauksia sekä pienellä imuruoppaajalla että isolla monitoimiruoppaajalla. Kohteina mm. pihalammikot, lasketusaltaat, mökkirannat ja vesistöt. Yrityksen kotipaikka on Tampere.

WWW Lopenselän suojeluyhdistys ry

Lopenselän suojeluyhdistys ry toimii Oriveden Lopenselällä. Järvellä on tehty mm. vesikasvien niittoja, kalaistutuksia ja vedenlaadun seurantaa.

WWW Facebook Loppijärven ystävät ry

Loppijärven ystävät ry toimii Lopen Loppijärvellä. Loppijärvelle on tehty käyttö- ja hoitosuunnitelma ja järvellä on tehty paljon tutkimuksia ja hoitotoimia mm. hoitokalastusta, vesikasvien niittoa, laskeutusaltaita ja kosteikkoja.

WWW Luhalahden Pitkäjärven suojeluyhdistys ry

Luhalahden Pitkäjärven suojeluyhdistys ry toimii Ikaalisissa sijaitsevalla Luhalahden Pitkäjärvellä. Yhdistys on perustettu ja rekisteröity vuonna 2020 ja sen toiminta on lähtenyt liikkeelle järven tilan ja kunnostusmahdollisuuksien selvittämisellä. Vuonna 2022 valmistui kosteikkosuunnitelma, joka on menossa kohti toteutusta. Yhdistys tekee yhteystyötä mm. KVVY:n Kunnostus -hankkeen kanssa.

WWW Facebook Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Luonnonvarakeskus on mukana lukuisissa vesienhoidon suunnitteluun ja vesistökunnostuksiin liittyvissä hankkeissa.

WWW Lännen Järviperkaus Oy

Lännen Järviperkaus Oy tekee vesikasvien niittoa, ruoppausta ja pohjan jyrsintää. Yrityksen kotipaikka on Kankaanpää.

WWW Maanrakennus Jari Ahola

Maanrakennus Jari Ahola tekee ruoppausta alueilla Kangasala, Kuhmoinen, Orivesi, Padasjoki sekä Pälkäne. Yrityksen kotipaikka on Kangasala.

WWW Maatalouden ympäristökorvaus

Viljelijät voivat hakea ympäristökorvausta viljelyn ympäristövaikutuksia vähentäviin toimiin ja mm. kosteikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

WWW Measurlabs

Measurlabs tarjoaa kattavan valikoiman testauspalveluja erilaisille ympäristönäytteille, materiaaleille ja kemikaaleille, helposti yhdestä paikasta. Korkeatasoisten mittausten lisäksi tarjoamme asiantuntevaa asiakaspalvelua niin testausprojektien aikana kuin niiden välillä. Lisätietoa ja testivalikoiman löydät verkkosivuiltamme!

Metsämaan Metsästysseura ry

Metsämaan Metsästysseura toimii Loimaalla Kojonjoella. Yhdistys on aloittanut joen koskipaikkojen kunnostamisen syksyllä 2017.

WWW Facebook Mommilanjärven soutelu ry:n vesiensuojelujaosto

Mommilanjärven soutelu ry:n vesiensuojelujaosto jatkaa aiemmin toimineen Haminankylän vesistönsuojeluyhdistys ry:n toimintaa Hausjärven Mommilanjärvellä. Yhdistys on tehnyt vesikasvien niittoja järvellä.

MTK on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestö. Vesistökunnostushankkeissa MTK on hyvä väylä aktiivimaanviljelijöiden tavoittamiseen.

Facebook Mäyhäjärven suojeluyhdistys ry

Mäyhäjärven suojeluyhdistys toimii Lempäälän Mäyhäjärvellä. Järvellä on tehty mm. hapetusta kahdella hapettimella ja vesikasvien niittoja. Järven kunnostussuunnitelma päivitettiin syksyllä 2017.

WWW Facebook Määrlammin Suojelu ry

Määrlammin Suojelu ry toimii Tammelan Määrlammilla. Yhdistys on tehnyt järven perustilan selvityksiä ja toteuttanut vesiensuojelurakenteita mm. kosteikon.

WWW Facebook Nutribute joukkorahoitus

Nutribute joukkorahoitusalusta mahdollistaa joukkorahoituksen keräämisen ravinnepäästöjä vähentäville toimenpiteille.

WWW Facebook Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry toimii Urjalassa Nuuta-, Ruta- ja Kortejärvien alueella. Alueella on tehty lukuisia selvityksiä ja toteutettu kunnostustoimia mm. ojavesien kemiallista käsittelyä Ferix-laatikoilla.

WWW Ojajärven Suojeluyhdistys r.y.

Ojajärven Suojeluyhdistys toimii Lopen ja Janakkalan rajalla Ojajärven ympäristössä. Yhdistys on tutkituttanut järven vedenlaatua ja teettänyt mm. selvityksen valuma-alueen kunnostustarpeista.

Pakkalanjärven suojeluyhdistys ry

Pakkalanjärven suojeluyhdistys ry toimii Kangasalan Pakkalanjärvellä. Yhdistys on toteuttanut järvellä useita kunnostustoimia. Vuonna 2018 toteutetaan RAKAVA-hanke, jossa tutkitaan rakennekalkituksen vaikutusta peltomaan ja valumavesien laatuun.

WWW Pehkijärvi-yhdistys ry

Pehkijärvi-yhdistys ry toimii Tammelan Pehkijärven ympäristössä. Järvelle on tehty kunnostussuunnitelma ja toteutettu mm. vesikasvien niittoja ja pohjapato.

Facebook Pelastakaa Kaukajärvi ry

Pelastakaa Kaukajärvi ry toimii Tampereen Kaukajärvellä. Yhdistys toimii aktiivisesti talkoilla mm. roskien keräämiseksi järvestä ja sen rannoilta.

Peräjärven suojeluyhdistys ry

Peräjärven suojeluyhdistys toimii Parkanon Peräjärvellä. Järvellä on tehty mm. ruoppauksia ja kalastoselvityksiä.

WWW Piia Tuokko ympäristösuunnittelija

Piia Tuokko ympäristösuunnittelija tarjoaa suunnittelupalveluja haja-asutuksen jätevesiin ja vesistöjen tai valuma-alueiden kunnostuksiin liittyen pääasiassa Hämeenlinnan alueella.

WWW Facebook Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto vastaa aluekehityksestä Pirkanmaalla. Maakuntakaavassa on osoitettu vesienhoidon erityisalueita, jotka on hyvä huomioida mm. hankeavustuksia haettaessa.

Pitkäjärven Suojeluyhdistys ry

Pitkäjärven Suojeluyhdistys ry toimii Hämeenlinnan Pitkäjärvellä. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa järven tilaa. Yhdistys suunnittelee pohjapadon rakentamista ja tekee mm. vesikasvillisuuden niittoja ja hoitokalastusta.

Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry

Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry toimii Tammelassa Pitkäjärven ja Lautaportaanjärven alueilla. Yhdistys on aloittanut toimintansa vuonna 2018. Järville on tehty hoito- ja kunnostussuunnitelma ja kunnostus- ja ennallistamistoimenpiteitä toteutetaan jatkossa sen mukaisesti.

Facebook Pro Hauhonselkä ry

Pro Hauhonselkä ry toimii Hämeenlinnan Hauhonselällä. Hauhonselälle on valmistunut ravinnekuormitusselvitys ja yleiskunnostussuunnitelma vuonna 2014. Yhdistys on mukana Vanajavesikeskuksen koordinoimassa Pakka2-hankkeessa vuosina 2017-2019, jossa Hauhoselälle on mm. laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma.

WWW Pro Kuivasjärvi ry

Pro Kuivasjärvi ry toimii Parkanon Kuivasjärvellä. Järvelle on tehty useita selvityksiä ja kunnostustoimia.

Facebook Pro Kylänjärvi ry

Pro Kylänjärvi ry toimii Orimattilan Kylänjärvellä.

WWW Facebook Pro Sikojoki ry

Pro Sikojoki ry toimii Pirkkalan Sikojoella. Joelle on valmistunut kunnostussuunnitelma 2014. Joella on tehty pieniä kunnostustoimia ja haettu lupaa laajamittaisemmille ruoppauksille.

WWW Facebook ProAgria

ProAgria neuvoo erityisesti maatilojen ympäristökuormituksen vähentämisessä, pellon kasvukuntoon, vesienhallintaan ja maisemanhoitoon liittyvissä asioissa.

Punkalaitumen Pohjoinen Maamiesseura

Punkalaitumen Pohjoinen Maamiesseura toimii Punkalaitumen Oriniemenjoella. Joelle on tehty useita vesistökunnostusrakenteita mm. pohjakynnyksiä ja laskeutusaltaita vuonna 2005. Syksyllä 2017 valmistui suunnitelma rakenteiden kunnostamiseksi.

WWW Facebook Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry on perustettu v. 2011 jarruttamaan kiihtyvää rehevöitymiskehitystä ja siten parantamaan järven virkistyskäyttöarvoja. Jäsenistö kattaa järven ranta-asukkaat ja maanomistajat lähes sataprosenttisesti. Järvelle on laadittu kunnostustarvesuunnitelma, jonka suosittelemia toimenpiteitä toteutetaan kulloistenkin resurssien sallimissa puitteissa. Vuosittain poistetaan liiallista vesikasvillisuutta ja ulkoista ravinnekuormitusta pyritään rajoittamaan mm. laskuojiin rakennettujen laskeutusaltaiden avulla. Vedenlaadun vaihtelua tarkkaillaan säännöllisesti. Yhdistys on aktiivisesti mukana SUVI-hankkeessa.

WWW Pääjärven suojelu ry

Pääjärven suojelu ry toimii Hämeenlinnan, Lopen ja Tammelan rajalla Pääjärvellä. Yhdistys on teettänyt selvityksen Pääjärven tilasta ja kunnostuksesta. Yhdistys on tehnyt kunnostustoimia valuma-alueella.

WWW Rahat pintaan

Kootusti tietoa vesienhoidon rahoitusmahdollisuuksista erityisesti laajemmille hankkeille.

WWW Raidonjärven suojeluyhdistys ry

Raidonjärven suojeluyhdistys ry toimii Hämeenlinnassa Leski- ja Raidonjärvien alueella. Yhdistys on mm. tutkinut järvien vedenlaatua ja toteuttanut vesikasvien niittoa sekä suunnitellut laskeutusaltaan toteuttamista.

WWW Renkajärven suojeluyhdistys ry

Renkajärven suojeluyhdistys ry toimii Hämeenlinnan ja Hattulan rajalla Renkajärvellä. Yhdistys on ollut mukana lukuisissa hankkeissa, tehnyt vedenlaadun seurantaa ja toteuttanut kunnostustoimia.

WWW Ruostejärven Suojeluyhdistys ry

Ruostejärven Suojeluyhdistys ry toimii Tammelan Ruostejärvellä. Yhdistys on mm. seurannut vedenlaatua ja tehnyt vesikasvien niittoja.

WWW Facebook Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry

Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry toimii Valkeakosken Saarioisjärvellä. Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle Saarioisjärvelle on valmistunut hoito- ja käyttösuunnitelma. Järvi on mukana Freshabit Life-hankkeessa.

WWW Facebook Satakuntaliitto

Satakuntaliitto vastaa aluekehityksestä Satakunnassa. Maakuntakaavassa on osoitettu vesienhoidon erityisalueita, jotka on hyvä huomioida mm. hankeavustuksia haettaessa.

WWW Sotkajärviyhdistys ry

Sotkajärviyhdistys ry toimii Sotkajärvellä Hämeenlinnan ja Hattulan rajalla.Yhdistys on mm. tehnyt vesikasvien niittoja ja seurannut vedenpinnan korkeuden vaihteluita.

WWW Sula Heinijärvi ry

Sula Heinijärvi ry toimii Sastamalan Heinijärvellä. Heinijärvelle on valmistunut kunnostussuunnitelma syksyllä 2017 ja lisäksi järvellä on tehty koeverkkokalastus 2017.

WWW Facebook Suomen metsäkeskus

Metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskus neuvoo metsätalouden vesistövaikutusten vähentämisessä ja toimien rahoittamisessa.

WWW Suomen rantahuolto

Suomen rantahuolto tekee imu- ja kaivuuruoppausta sekä muuta vesi- ja rantarakentamista. Käytössä on kelluva amfibio-kaivinkone. Yrityksen kotipaikka on Jokioinen.

WWW Facebook Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Suomen ympäristökeskus ylläpitää valtakunnallista vesistökunnostajien verkostoa ja on mukana lukuisissa vesistökunnostuksiin liittyvissä hankkeissa.

WWW Facebook Suvi-vesiensuojeluhanke

Suvi-vesiensuojeluhanke pyrkii pysäyttämään Pälkäneen järvien rehevöitymisen. Hanke laatii alueellisen vesienhoitosuunnitelman ja auttaa vesistönkunnostajia suunnittelussa sekä rahoituksen haussa.

WWW Särkijärven suojeluyhdistys ry

Särkijärven suojeluyhdistys ry toimii Tammelan Särkijärvellä. Yhdistys on mm. tutkinut järven vedenlaatua ja kalastoa.

WWW Facebook Särkijärven yhdistys ry

Särkijärven yhdistys ry toimii Tampereen Särkijärvellä. Yhdistys mm. huolehtii järven rantojen siisteydestä ja kampanjoi mökkien vesistökuormituksen vähentämiseksi.

WWW Säätiöt

Suomessa on lukuisia säätiöitä, jotka myöntävät avustuksia niin pieniin kuin isoihinkin hankkeisiin. Säätiöiden tuki on usein hyvä lisä hankkeiden omarahoitukseen.

WWW Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry

Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry toimii Tammelan Oksjärvellä. Yhdistys on mm. tutkinut järven vedenlaatua ja kalastoa ja toteuttanut vesiensuojelurakenteita järveen laskeviin ojiin.

WWW Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven Suojeluyhdistys ry

Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven Suojeluyhdistys ry toimii Tammelan Pyhäjärven, Kuivajärven, Kaukjärven ja Mustialanlammin alueella. Yhdistys on tehnyt mm. vesikasvien niittoja ja vastaa Kaukjärven ja Mustialanlammin hapettimien toiminnasta. Erityinen haaste on Pyhäjärven vedenpinnan vaihtelu.

Tanilanlammin Suojelu ry

Tanilanlammin Suojelu ry toimii Tammelan  Tanilanlammilla. Lampi on kemikaloitu vuonna 2000 ja kemikaloinnin uusimista suunnitellaan.

Teernijärven hoitoyhdistys ry

Teernijärven hoitoyhdistys ry toimii Nokian Teernijärvellä. Järven vedenlaatua on tutkittu säännöllisesti ja järvellä on käytössä Airit 70 hapetinlaite.

WWW Telapari Oy

Telapari Oy tekee vesikasvien niittoa ja imuruoppausta Truxor-laitteella. Yrityksen kotipaikka on Ylöjärvi.

WWW Tmi Arto Hautala

Tmi Arto Hautala tekee hoitokalastusta, järvi- ja virtavesikunnostuksia sekä luonto- ja ympäristöselvityksiä. Yrityksen kotipaikka on Lestijärvi.

WWW Tmi Hannu Soimavuori

Tmi Hannu Soimavuori tekee vesikasvien niittoa Truxor-laitteella ja niittoveneellä. Yrityksen kotipaikka on Asikkala.

Tottijärven järvenhoitoyhdistys ry

Tottijärven järvenhoitoyhdistys toimii Nokian Tottijärvellä. Yhdistys teettää järvelle yleiskunnostussuunnitelman vuonna 2018. Järveä on hapetettu talvisin ja lisäksi järvellä on tehty vesikasvien niittoja ja hoitokalastusta. Valuma-alueelle on tehty laskeutusaltaita.

WWW Uljas- ja Rautijärven suojeluyhdistys ry

Uljas- ja Rautijärven suojeluyhdistys ry toimii Tammelassa Uljasjärvellä ja Rautijärvellä.

Urakointi Juhani Annala Ky

Urakointi Juhani Annala Ky tekee koneurakointia. Yrityksellä on kokemusta kalaportaiden rakentamisesta ja kalareittien ennallistamistöistä. Yrityksen kotipaikka on Kihniö. Puhelin 040 056 5301.

WWW Valajärven Suojeluyhdistys ry

Valajärven Suojeluyhdistys ry toimii Hämeenlinnan ja Janakkalan rajalla Valajärvellä. Yhdistys on tutkinut järven vedenlaatua ja pohjaeläimistöä.

WWW Facebook Vanajavesikeskus

Vanajavesikeskus neuvoo vesistökunnostajaa ja toteuttaa erilaisia hankkeita Kanta-Hämeessä Vanajaveden vesistöalueella.

WWW Facebook Vauhtia vesienhoitoon II –hanke

Vauhtia vesienhoitoon II –hanke tarjoaa maksutonta vesistökunnostusneuvontaa Pirkanmaalla ja ylläpitää vesistökunnostajien verkostoa.

WWW Vehkajärven Suojeluyhdistys ry

Vehkajärven Suojeluyhdistys toimii Punkalaitumen ja Urjalan rajalla Vehkajärvellä. Yhdistys on tutkituttanut järven vedenlaatua ja valuma-alueelta tulevaa kuormitusta. Järveä on hoitokalastettu useina vuosina ja valuma-alueelle on tehty laskeutusaltaita.

WWW Vehmaisten osakaskunta

Vehmaisten osakaskunta toimii Tampereella Halimasjärven, Näsijärven Olkahistenlahden ja Kaukajärven alueilla. Osakaskunta hoitaa myös Vatialan ja Alasen osakaskuntien lupamyynnin. Osakaskunta on tehnyt mm. kalaistutuksia ja vesistöjen tilan seurantaa. Jatkossa on tarkoitus osallistua Halimasjärvestä Näsijärveen laskevan uoman talkookunnostuksiin.

WWW Vesirakennus Ojanen Oy

Vesirakennus Ojanen Oy tekee imu- ja kaivuruoppausta Vesimestarilla. Yrityksen kotipaikka on Punkalaidun.

WWW Vesistö- ja ympäristösuunnittelutoimisto Hannu Majuri

Vesistö- ja ympäristösuunnittelutoimisto Hannu Majuri tekee vesirakennushankkeiden suunnittelua ja lupahakemuksia. Kokemusta vedenpinnan nostohankkeista ja pitkä kokemus vesilain valvonnasta.

WWW Välkkyvä Vesijärvi ry

Välkkyvä Vesijärvi ry toimii Kangasalan Vesijärvellä. Vesijärven Havisevanlahden lähivaluma-alueelle on valmistunut kuormitusselvitys vuonna 2017.

Facebook Yhteinen Aurejärvemme ry

Yhteinen Aurejärvemme ry toimii Parkanon Aurejärvellä. Järvelle valmistui kunnostussuunnitelma syksyllä 2017.

WWW Facebook Yhteinen Ähtärinjärvi ry

Yhteinen Ähtärinjärvi ry toimii Ähtärinjärvellä. Yhdistys teettää vuonna 2018 kuormitusselvityksen ja kunnostustoimien esiselvityksen. Ähtärinjärven valuma-alueelle valmistuu maatalouskosteikko syksyllä 2017.

WWW Facebook Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II (Loiku II) -hanke

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II (Loiku II) -hanke tarjoaa maksutonta vesistökunnostusneuvontaa Loimijoen vesistöalueella ja ylläpitää vesistökunnostajien verkostoa.

Ylistenjärven vesi- ja kalastushoitoyhdistys ry

Ylistenjärven vesi- ja kalastushoitoyhdistys toimii Sastamalan Ylistenjärvellä. Yhdistys on teettänyt erilaisia selvityksiä järven ja valuma-alueen kuormituksesta sekä suunnitellut kunnostustoimia valuma-alueelle.

WWW Ympäristö Ojansuut Oy

Ympäristö Ojansuut Oy tekee vesikasvien niittoja. Niittokoneen leikkuuterä on 285 cm leveä ja kasvimassa voidaan paalata aluksessa. Ympäristö Ojansuut Oy tekee myös kemikaalin levitystä järvelle. Yrityksen kotipaikka on Kokemäki.

WWW Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho

Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho tarjoaa suunnittelupalveluita. Toimialana ovat jokien ja järvien kunnostukset, kalataloudelliset kunnostukset, kalatiet, hydrologiset laskelmat ja mitoitukset, tulvakartat, ympäristö- ja luontoselvitykset, ympäristölupahakemusten valmistelu sekä ympäristön tutkimus ja seuranta. Yrityksen kotipaikka on Lempäälä ja toiminta-alueena koko Suomi.

WWW Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys ry

Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys ry toimii Ähtärin Voilammella. Järvelle on tehty kunnostussuunnitelma. Järvellä on toteutettu hoitokalastusta ja kalaistutuksia sekä pienimuotoisia vesienkasvien niittoja.

WWW Äimäjärven suojeluyhdistys ry

Äimäjärven suojeluyhdistys ry toimii Hämeenlinnan ja Hattulan rajalla Äimäjärvellä. Järvelle on tehty käyttö- ja hoitosuunnitelma ja toteutettu mm. laskeutusaltaita ja kosteikoita, fosforisieppari, vesikasvien niittoja ja hoitokalastusta.

© KVVY 2017 | Tietosuojakäytännöt