Linikkalanlampi, järven hapetus

Tehty kunnostustoimi

Forssan kaupungin Linikkalanlammi on tärkeä virkistyskäyttökohde. Lammen rannalla sijaitsee suosittu uimapaikka. Lammella on todettu happitalouden ongelmia tuulilta suojaisen sijainnin takia sekä myös siksi, että lampi on pinta-alaansa nähden syvä. Normaalisti järven vesi sekoittuu ja hapettuu keväisin ja syksyisin, mutta Linikkalanlammella nämä täyskierrot jäävät vaillinaisiksi tai jopa puuttuvat kokonaan. Tämä edesauttaa hapettomien olosuhteiden syntymistä. Hapettomissa oloissa alusveteen vapautuu pohjasedimentistä sisäisenä kuormituksena fosforia. Vaarana on, että kulkeutuessaan tuottavaan kerrokseen fosfori lisää vähitellen järvien rehevyyttä. Linikkalanlammin rehevyyden on todettu johtuvan osaksi myös valuma-alueelta tulevasta ravinnekuormituksesta.

Happitalouden parantamiseksi sekä sisäisen kuormituksen estämiseksi Linikkalanlammella aloitettiin Mixox-hapettimella vesimassan hapettaminen vuoden 1982 talvella. Hapetin oli käynnissä vaihtelevasti sen jälkeen. Vuoden 2000 syksyllä hapetin otettiin jälleen jatkuvaan talviseen käyttöön. Hapetuksella on pyritty varmistamaan, että järven koko vesimassa tuulettuu luontaisesti täyskiertojen aikana. Talviaikainen happitilanne on pysynyt syksyn 2000 jälkeen selvästi aiempaa parempana.

 

Kunnostuksen organisointi

Linikkalanlammen hapetuskierrätystä toteutetaan Forssan kaupungin toimesta. KVVY Tutkimus Oy seuraa Linikkalanlammen vedenlaatua säännöllisesti hapetuskierrätyksen tehokkuuden arvioimiseksi.

Kustannukset

Kustannuksia aiheutui Mixox-laitteiston hankinnasta sekä sen vuotuiset ylläpitokustannukset. Kustannukset maksoi Forssan kaupunki. Lisäksi kustannuksia tulee vedenlaatututkimuksista.

 

Lähde: KVVY 20.12.2017