Muu tuki

Kaikkeen toimintaan ei aina tarvita ulkopuolista rahoitusta. Perusseurantaa voi tehdä myös talkootyönä (esim. vedenpinnan korkeusseuranta, näkösyvyys, kasvillisuus- ja linnustoseurannat). Talkootyö käy usein myös hankkeiden omarahoitukseksi (yleensä 15€/tunti). Kaikki tehdyt tunnit kannattaakin kirjata muistiin. Hankkeissa talkootyöksi käy myös mm. maanomistajalupien kysyminen tai hankesuunnitelman mukaisten toimien toteuttamisessa avustaminen. Talkootyövakuutus kannattaa ottaa, jos talkoilu on vähänkään säännöllisempää.

Vesienhoidon edistämiseen voi saada apua myös oppilaitoksista. Opiskelijat voivat esim. koota yhteen alueen perustietoja tai tehdä erilaisia selvityksiä lopputöinä. Kysy mahdollisuudesta esim. ammattikorkeakouluilta.

Kunnat voivat rahallisen panoksen lisäksi tukea paikallisia toimijoita esim. tekemällä virkatyönä erilaisia selvityksiä tai antamalla käyttöön maanomistaja- tai osoitetietoja tai esim. tarjoamalla mittauspalveluita tai rakennusmateriaaleja.