Kunnostusprosessi

Oman järven tai joen kunnostaminen on pitkä prosessi. Aikaa kunnostustarpeen havaitsemisesta positiivisen muutoksen havaitsemiseen voi kulua kymmeniä vuosia. Jotta vaikutuksia saataisi mahdollisimman nopeasti, kannattaa aluksi tehdä tarkka selvitys rehevyyttä lisäävistä tekijöistä ja suunnitelma, millä toimenpiteillä haluttu muutos järven tilassa kustannustehokkaimmin saadaan aikaan. Yleensä erilaisia toimia tarvitaan sekä valuma-alueella että järvessä. Kunnostusprosessille olisikin hyvä saada heti alkuvaiheessa laaja tuki vesistöalueen maanomistajilta ja vesistön käyttäjiltä. Yleensä kunnostustoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen haetaan hankeavustuksia. Niiden hakeminen edellyttää oikeustoimikelpoista hakijaa, joka voi olla esim. jo toimiva kyläyhdistys tai osakaskunta tai kunnostusprosessia varten perustettu järven suojeluyhdistys.

Kunnostusprosessi voi edetä esimerkiksi näin: