Saloistenjärvi, pohjakynnys

Tehty kunnostustoimi

Saloistenjärvi sijaitsee Natura 2000 -alueella. Alueen metsiä on vuosien saatossa ojitettu, joka on johtanut tulva-aikoina koviin virtauksiin alapuolisissa järvissä. Saloistenjärvestä Kuivajärveen laskevaan ojaan rakennettiin syksyllä 2014 pohjakynnys, jonka tavoitteena on varastoida tulva-aikaista vettä Saloistenjärvessä ja tasata virtaaman vaihteluita niin tulvan aikaan kuin sen jälkeenkin. Saloistenjärven vedenpinnankorkeutta seurataan automaattisella vedenkorkeusmittarilla.

Kunnostuksen organisointi

Pohjakynnyksen rakentaminen toteutettiin Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen -hankkeessa.

Kustannukset

Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen -hanke sai kansallista ja EU-rahaa Hämeen ELY-keskukselta ja Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR) 99 905€, Tammelan kunnalta 45 950€ ja Heinijärven Suojelu ry:ltä ja Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry:ltä molemmilta 3922,5€. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 153 700€.

 

Lähde: Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen -hanke