Saloistenjärvi, erämaauimarannan kunnostus

Tehty kunnostustoimi

Saloistenjärven pohjoispäässä sijaitseva erämaauimaranta oli aktiivisessa käytössä 1960–70-luvulla, mutta oli ajansaatossa päässyt rämettymään käyttökelvottomaksi. Ranta haluttiin palauttaa takaisin uimakelpoiseksi ja viihtyisäksi virkistyskohteeksi.

Alueella toteutettiin 2017-2018 pohjasedimentin poisto ja vesikasvillisuuden niitto, puuston poisto, tulipaikan ja polun kunnostaminen sekä veneenlaskupaikan kunnostaminen Haarakorventielle. Erämaauimarannan alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja kunnostustoimet toteutettiin alueen luonnonarvot huomioiden.

Kunnostuksen organisointi

Heinijärven Suojelu ry toimi hankkeen hakijana. Mukana toteutuksessa ja rahoituksessa olivat Jänijärven Seudun suojeluyhdistys ja Peräjoen suojeluyhdistys. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät kohteelle hankesuunnitelman ja olivat myös talkooapuna.

Kustannukset

Hankkeeseen saatiin Leader-rahoitusta LounaPlussalta. Kustannukset olivat yhteensä 14 350 euroa, josta avustuksen osuus oli 6 888 euroa.

 

Lähde: Heinijärven Suojelu ry 23.4.2019