Teuronjoki, virtavesikunnostus

Tehty kunnostustoimi

Teuronjoki on kymmenen kilometriä pitkä joki, joka alkaa Kuuslammesta ja virtaa Teuron kylän läpi päättyen Pehkijärveen. Alajuoksun ja yläjuoksun välinen korkeusero on 16,5 metriä. Joki on perattu peltoalueiden kuivatusta varten ja se virtaa rännimäisenä niin, että taimenen pienille ikäluokille ei juuri suojapaikkoja löydy.

Teuronjoelle on valmistunut kalataloudellinen kunnostussuunnitelma vuonna 2011. Kunnostussuunnitelman mukaisia pienpoikasalueita, kutusoraikkoja ja lepopaikkoja on kunnostettu sekä talkoilla että koneellisesti kunnostaen. Lisäksi on tehty mätirasiaistutuksia neljänä vuonna.

Teuron keskustaan Teuronjoen rannalle on tehty luontopolku ja uimapaikka. Luontopolulla voi tutustua myös katiskaan ja rapumertaan sekä mato-onkia lainattavilla ongilla.

Kunnostuksen organisointi

Kunnostustyöt on organisoinut Teuron alueen osakaskunnat.

Kustannukset

Kalataloudellisen kunnostussuunnitelman toimien toteutuskustannukset olivat noin 15000 euroa, josta osakaskunnan oma rahoitusosuus oli noin 5000 euroa.

 

Lähde: Teuron alueen osakaskunnat 24.1.2019