Kyynäräjärvi, pohjakynnys

Tehty kunnostustoimi

Kyynäräjärvi sijaitsee Natura 2000 -alueella. Alueen metsiä on vuosien saatossa ojitettu, joka on johtanut tulva-aikoina koviin virtauksiin alapuolisissa järvissä. Kyynäräjärvestä Kuivajärveen laskevaan ojaan rakennettiin syksyllä 2014 pohjakynnys, jonka tavoitteena on varastoida tulva-aikaista vettä Kyynäräjärvessä ja tasata virtaaman vaihteluita niin tulvan aikana kuin sen jälkeenkin. Kyynäräjärven vedenpinnankorkeutta seurataan automaattisella vedenkorkeusmittarilla.

Pohjakynnyksen alla on rumpuputki, joka takaa pienen veden virtaaman Kyynäräjärvestä Kuivajärveen. Pohjakynnyksen tavoitteena on kierrättää aiemmin Kyynäräjärvestä suoraan Kuivajärveen laskenut vesi Saloistenjärven kautta, pidättää vettä Saloistenjärvessä tulva-aikana ja taata vedentulo Heinijärveen myös kesäaikana. Heinijärvi kärsii suurista vedenkorkeuden vaihteluista ja varsinkin tulvista, joita tällä Kyynäräjärven toimenpiteellä on helpotetaan.

 

Kunnostuksen organisointi

Pohjakynnyksen rakentaminen toteutettiin Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen -hankkeessa.

Kustannukset

Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen -hanke sai kansallista ja EU-rahaa Hämeen ELY-keskukselta ja Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR) 99 905€, Tammelan kunnalta 45 950€ ja Heinijärven Suojelu ry:ltä ja Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry:ltä molemmilta 3922,5€. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 153 700€.

 

Lähde: Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen -hanke