Pitkäjärvi, coolox-hapetus

Tehty kunnostustoimi

Kokemäen Pitkäjärven tila on muuttunut pitkällä aikavälillä huonompaan suuntaan. Rehevyys on lisääntynyt ja happitilanne on heikentynyt. Vedessä on esiintynyt ajoin myös sinilevää ja limalevääkin on todettu.

Vuoden 2013 loppupuolella Pitkäjärven pohjoisosaan asennettiin kaksi coolox-virrankehitintä ja niitä on käytetty joka talvi siitä lähtien. Virrankehittimillä saavutettiin Pitkäjärven pohjoispäässä koko vesimassan kattava hapellinen tila. Virrankehittimien aiheuttama sekoitus mursi normaalin lämpötilakerrosteisuuden nopeasti ja viilensi vettä tehokkaasti, jolloin hapenkulutus hidastui. Koska pohjalla oli runsaasti happea, aikaisemmin todettu sisäinen kuormitus estyi. Coolox-menetelmä soveltuu vain talviaikaiseen käyttöön ja Pitkäjärvelläkin kesäaikaiset happitalouden ongelmat jatkuvat edelleen.

Kunnostuksen organisointi

Kokemäen Pitkäjärven hapetus toteutetaan Kokemäen kaupungin toimesta. Hapetuksesta tiedotetaan paikallislehdessä ja rannoilla olevilla ilmoitustauluilla. Sula alue hapettimen ympärillä rajataan lippusiimalla ja avannosta on varoituskyltit myös rannalla. KVVY Tutkimus Oy seuraa Pitkäjärven vedenlaatua säännöllisesti hapetuksen tehokkuuden arvioimiseksi.

Kustannukset

KASCO virrankehittimet (2 kpl) maksoivat reilun 2000 euroa. Lisäksi tarvitiin kiinnitystarvikkeet laituriin ja vikavirtasuojalla varustettu sähköliittymä. Kustannukset maksoi Kokemäen kaupunki. Lisäksi kustannuksia tulee vedenlaatututkimuksista.

 

Lähde: KVVY 23.1.2018