Pehkijärvi, vesikasvien niitto

Tehty kunnostustoimi

Pehkijärvi on kapea ja pitkä läpivirtausjärvi ja valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Järven länsipään kasvillisuusvyöhykkeet ovat varsin laajoja. Järvikorte on hallitseva ilmaversoiskasvi. Pehkijärvellä on tehty vuosittain vesikasvien niittoja vuodesta 2003 alkaen. Lintuvesien suojelualueella niitot on tehnyt urakoitsija ja muulla alueella on niitetty Pehkijärvi-yhdistyksen omalla niittokoneella. Niittojätteen keruu on hoidettu talkoilla.

Kunnostuksen organisointi

Kunnostustöiden organisoijana toimii Pehkijärvi-yhdistys.

Kustannukset

Pehkijärvi-yhdistys on saanut niittoihin avustusta Hämeen ELY-keskukselta. Omarahoitusta on kerätty talkootöillä ja yhdistyksen jäsenmaksuilla.

 

Lähde: Pehkijärvi-yhdistys 22.1.2019