Kaukjärvi, järven hapetus

Tehty kunnostustoimi

Kaukjärven veden laadun ongelmat todettiin jo 1970-luvun alkupuolella. Rehevyys oli voimakasta ja happitilanne oli alusvedessä ajoin heikko aiheuttaen sisäistä kuormitusta. Kaukjärven luontainen sietokyky on varsin heikko huonon veden vaihtumisen, suojaisan sijainnin ja epäedullisten syvyyssuhteiden takia. Hienojakoinen maa-aines aiheuttaa lisäksi voimakasta samennusta, joka näkyy myös talvella alhaisina näkösyvyyksinä.

Kaukjärven pääsyvänne sijaitsee järven itäpäässä, jossa kokonaissyvyys on 19 metriä. Syvänne kerrostuu jyrkästi lämpötilan mukaan. Alusveden lämpötila on talvella pohjaveden vuoksi tavallista lämpimämpää, joka osaltaan nopeuttaa hapen kulumista. Pohjan läheinen vesi onkin ollut lopputalvella koko ajan vähähappista tai hapetonta. Kesäkuussa 2010 syvänteeseen asennettiin MixoxMC-750 hapetinlaite. Hapetinlaite siirtää kylmää, hapekasta pintavettä syvänteeseen, jolloin veden lämpötila laskee ja happipitoisuus nousee. Laitteen teho on 1,1 kWh.

Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven Suojeluyhdistys seuraa hapettimen toimintaa säännöllisesti. Tulokset löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.

Kunnostuksen organisointi

Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven Suojeluyhdistys hankki hapetinlaitteen ja vastaa sen ylläpidosta. Laitteen sähköistä vastaa HAMK:n Mustialan toimipiste.

Kustannukset

Laitehankintaan saatiin tukea LounaPlussa Leader-ryhmältä. Laitteen toimitti Vesi-Eko Oy.

 

Lähde: Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven Suojeluyhdistys ry, TPKS ry 22.1.2019