Myllyjoki, Pihtikosken pohjapato

Tehty kunnostustoimi

Myllyjoki virtaa Tammelassa matalien savikoiden halki Pehkijärvestä Kuivajärveen. Myllyjoen valuma-alueella Pehkijärvi on keskusjärvi, joka kokoaa useasta suunnasta tulevat vedet Myllyjokeen. Järveä  säännöstellään  noin  1,5  km  Pehkijärven  alapuolella  olevalla  Pihtikosken säännöstelypadolla. Syksyllä 2016 Myllyjokea perattiin ja kunnostettiin 125 metrin matkalta. Joesta purettiin vanha Pihtikosken säännöstelypato ja sen tilalle rakennettiin 25 metriä pitkä pohjapato, jossa on mukana 40 metriä pitkä kalaporras.

Kunnostuksen organisointi

Kunnostustöiden organisoijana toimi Pehkijärvi-yhdistys.

 

Lähde: Pehkijärvi-yhdistys 22.1.2019