Myllykoski, padon purku

Tehty kunnostustoimi

Oriveden kaupungin pohjoispuolella sijaitsee Taipaleenjoen reitti, joka saa alkunsa Sääksjärvestä ja laskee lopuksi Längelmäveden Oriselkään. Vesireitillä sijaitsee kolme pientä järveä (Iso Naarajärvi, Pikku Naarajärvi ja Myllyjärvi) ja näiden välissä koski- ja jokiosuuksia.

Taimenkannan tilan selvittämiseksi alueella toteutettiin sähkökoekalastustutkimus vuonna 2016. Sähkökoekalastus osoitti, että Myllykosken alaosasta saatiin runsaasti erikokoisia taimenia, jotka olivat luontaisesta lisääntymisestä peräisin. Sen sijaan vesireitin ylimmiltä koskialueilta, Hyttöskoskesta ja Sahakoskesta, taimenia ei saatu saaliiksi. Taimenen esiintymättömyys näillä koskialueilla arvioitiin johtuvan Myllykoskessa olevasta padosta, joka estää taimenten nousemisen lisääntymään yläosan koskille. Toisaalta yläosan koskialueilla ei ole taimenelle soveltuvien kutualueita, mikä estää merkittävästi taimenen luontaisen lisääntymisen onnistumista.

Myllykoskessa oleva pato muutettiin kalojen kuljettavaksi syksyllä 2018 osana Vapaat Vesireitit -hanketta. Kuivan ja kuuman kesän takia Taipaleenjoen reitin virtaama oli poikkeuksellisen pieni. Alhainen virtaama helpotti kunnostustoimien toteuttamista ja kunnostustoimet valmistuivat odotettua nopeammin.

 

Myllykosken pato ennen kunnostusta.

 

Myllykosken padon purku syksyllä 2018.

Kustannukset

Sähkökoekalastustutkimusta ovat tukeneet vuonna 2016 Längelmäveden kalastusalue, Onnistaipaleen osakaskunta, Pirkanmaan Perhokalastajat ja Oriveden kaupunki. Padon purkua syksyllä 2018 tukivat EKOenergian ympäristörahasto, Rapala-rahasto, Rudus Oy ja Tampereen autokuljetus KTK.

 

 

Lähde: KVVY 23.1.2019