Kankunoja, uomakunnostus ja kosteikkoalue

Tehty kunnostustoimi

Kankunojan valuma-alueelle on tehty ojitusyhteisön toimesta uomakunnostus ja samassa yhteydessä on rakennettu kesäveden hallittuun säätöön liittyviä säätömoduleja. Moduuleilla vähennetään eroosion vaikutusta ja parannetaan uoman vakautta sekä vaikutetaan eloperäisten peltoalueiden liialliseen painumiseen.

Kankunojan kosteikkoalue on rakennettu kylän yhteiseksi virkistysalueeksi. Kosteikkoalue pidättää kiintoainetta, monipuolistaa maisemakuvaa ja mahdollistaa alueen asukkaiden pienveneiden käytön Näsijärvellä.

 

Kankunojan kosteikkoalue Näsijärven rannassa keväällä 2018.

 

Virtaaman säätömoduuli ja -lankut kosteikkoon laskevassa ojassa.

 

Lähde: Etelä-Suomen Salaojakeskus 9.4.2017, kuvat KVVY 2018