Oriniemenjoki, vesistörakenteiden hoitotoimet

Tehty kunnostustoimi

Oriniemenjoki virtaa Punkalaitumenjoen yläosassa. Orinimenjoen peratut kosket ja suvantoalueet on ennallistettu vuosina 2006 ja 2007 toteutetussa hankkeessa. Lisäksi joen alaosaan tehtiin pohjakynnyksiä, joilla pyrittiin parantamaan vedenpinnan korkeuksia alivirtaamakausilla.

Ennallistamiskunnostusten jälkeen osa pohjakynnyksistä on mataloitunut suurten virtaamien ja jäiden vaikutuksesta ja suvantoalueet täyttyneet kiintoaineesta. Suvantoalueiden mataloituminen on johtanut myös vesikasvien määrän lisääntymiseen ja suvantojen umpeenkasvuun sekä rantojen pusikoitumiseen.

KVVY teki vesistörakenteille hoito- ja kunnostussuunnitelman syksyllä 2017 ja auttoi Oriniemen pohjoista maamiesseuraa hakemaan avustusta suunnitelman toteutukselle. Kunnostustyöt toteutettiin talvella 2019. Hankkeessa tyhjennetiin aiemmin tehtyjen vesistörakenteiden suvantoihin kertynyttä lietettä ja kunnostettiin pohjakynnyksiä.

 

Oriniemenjoen laskeutusaltaan tyhjennys käynnissä tammikuussa 2019.

Kunnostuksen organisointi

Kunnostustöiden toteuttajana toimii Oriniemen pohjoinen maamiesseura. Hoito- ja kunnostussuunnitelma tehtiin Oriniemen pohjoisen maamiesseuran ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen yhteishankkeena.

Kustannukset

Hoito- ja kunnostussuunnitelman tekemiseen saatiin avustusta Joutsenten reitti Leader-ryhmältä. Omarahoitus hoidettiin pääosin talkootöillä. Kunnostustöiden toteutukseen Oriniemen pohjoinen maamiesseura sai avustusta Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Punkalaitumen kunnalta ja paikallisilta tahoilta.

 

Lähde: KVVY 16.1.2019