Metsätalouden laskeutusallas ja putkipato

Tehty kunnostustoimi

Yksityisen maaomistajan maalle toteutettu putkipato ja laskeutusallas. Putkipadon tavoitteena on rajoittaa padon läpi virtaavan veden määrää tulvahuippujen aikana ja padottaa vettä hetkellisesti ojitusalueelle. Pato vähentää eroosiota padon ylä- ja alapuolella. Laskeutusaltaan tavoitteena on pidättää valumavesien kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita.

 

Laskeutusallas keväällä 2018.

 

 

Vesiensuojelurakenteen toimintaperiaate.

 

Kustannukset

Altaan kaivutyötä oli yhteensä 400 m3 (kustannus noin 1 €/m3). Rummut 2 kpl maksoivat yhteensä noin 200€. Vesiensuojelurakenteen kokonaiskustannukseksi tuli noin 600€. Lietekuoppien kaivu sisältyi ojankaivun taksaan.

 

Lähde: Suomen metsäkeskus 21.3.2018, valokuva KVVY 2018