Myllyoja, kosteikko

Tehty kunnostustoimi

Kuivajärvestä Heinijärveen laskevaan Myllyojaan rakennettiin kosteikkoallas syksyllä 2013. Myllyojan kosteikossa on noin 40 metriä pitkä laskeutusallas, jonka jälkeen vesi kiertää kolme kosteikossa olevaa saareketta. Kosteikon tavoitteena on pidättää kiintoaines ja ravinteet ennen niiden päätymistä Heinijärveen. Kosteikko toteutettiin kaivamalla ja massoja kaivettiin noin 3000 m3.

Kosteikon toimintaa on seurattu vesinäytteillä. Kosteikko vähensi kiintoaineen määrää seuraavana kevättalvena tehdyissä seurannoissa. Kiintoaineksen ja ravinteiden määrissä esiintyy kuitenkin normaalia vuosittaista vaihtelua, joka vaikeuttaa hoitotoimenpiteiden vaikutusten arviointia lyhyellä aikavälillä.

 

Kunnostuksen organisointi

Myllyojan kosteikon suunnitteli FCG Tekniikka ja Suunnittelu Oy Kuopiosta ja kaivoi Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Salosta.

 

Lähde: Heinijärven Suojelu ry 23.4.2019