Kirkkojärvi, hoitokalastus

Tehty kunnostustoimi

Vuosina 2014 ja 2017 tehdyt verkkokoekalastukset ovat osoittaneet, että Kirkkojärven kalasto on erittäin runsas, mutta huomattavan särkikalavaltainen. Särkikalat ylläpitävät sisäistä kuormitusta. Rehevä Kirkkojärvi on tunnettu lintujärvi, ja sillä on myös paljon muita suojeluarvoja, jotka rajoittavat erilaisten kunnostustoimien toteutusta.

Kirkkojärvellä aloitettiin vuonna 2017 kaksi toisiaan tukevaa kalastollista kunnostushanketta: hoitokalastus ja petokalaistutukset. Ravintoketjukunnostuksilla pyritään vähentämään sisäistä kuormitusta ylläpitävää särkikalakantaa ja siten parantamaan Kirkkojärven tilaa ja veden laatua.

Hoitokalastus tehtiin syksyllä 2017 kahdessa erässä, syyskuun lopulla ja marraskuussa. Hoitokalastuksen toteutti kaksi ammattilaista hoitokalastukseen suunnitellulla suurella nuotalla. Kymmenen nuottauspäivän kokonaissaalis oli hieman alle 10 000 kg eli 65 kg/ha. Saaliista enemmistö oli suurikokoista lahnaa (55 %). Muut poistetut lajit olivat särki (37 %), pienet ahvenet (5 %) ja kiiski (3 %). Haukia vapautettiin noin 500 kpl ja isompia ahvenia alle 100 kpl.

Odotuksia pienemmäksi jäänyttä saalista selittää ainakin vesiruton huomattava runsastuminen. Syksyllä veden kirkastuttua Kirkkojärven näkösyvyys oli noin 3 metriä eli lähes yhtä paljon kuin matalan järven syvimmät kohdat. Luultavasti kirkkaan veden vuoksi kalat hakivat suojaa tiheästä vesikasvillisuudesta, eivätkä siten olleet pyydettävissä vapaan veden alueelta. Myös järven pohjalla kulkevat putkilinjat vaikeuttivat nuottauksen toteutusta.

 

Hoitokalastussaalis koostui ensisijaisesti isoista lahnoista sekä pienistä särjistä, ahvenista ja kiiskistä.

 

Kunnostuksen organisointi

Kirkkojärven kunnostusta koordinoi Kirkkojärvi-työryhmä. Työryhmä osallistui hoitokalastuksen suunnitteluun. Hoitokalastus-hankkeen hakijana toimi Kangasalan kaupunki. Hoitokalastuksen toteutti Tmi Arto Hautala.

Kustannukset

Hoitokalastuksen kustannukset olivat noin 24 000 euroa. Hoitokalastukseen saatiin tukea Pirkanmaan ELY-keskuksen harkinnan varaisista avustuksista 75%. Tuki oli tavanomaista suurempi Kirkkojärven poikkeuksellisten suojeluarvojen vuoksi. Omarahoituksesta vastasi Kangasalan kaupunki.

 

Lähde: KVVY 8.2.2018