Jyllinjoki, virtavesikunnostus

Tehty kunnostustoimi

Vuonna 2013 Jyllinjoen Särkikoskessa tehty KVVY:n sähkökoekalastus osoitti, että taimen lisääntyy koskessa luontaisesti. Poikasia oli kuitenkin vain vähän, joten uoman kunnostukselle oli tarvetta.

Särkikoskella pidettiin kunnostustalkoot syyskuussa 2015 ja Suninkoskella joulukuussa 2016. Vesistön suuren koon ja alueella aikaisemmin toteutetun voimakkaan perkauksen takia kunnostus toteutettiin pääosin koneellisesti ja kunnostuksia täydennettiin talkootyöllä. Talkoilla raivattiin jokivarren pusikoita, kivettiin pääuomaa ja viimeisteltiin kutusoraikoita.

Kunnostuksen organisointi

KVVY järjesti kunnostustapahtuman yhteistyössä Kyrösjärven kalastusalueen ja Vatulan osakaskunnan kanssa. Kunnostusta tukivat Ikaalisten kaupunki ja Hämeen ELY-keskus.

 

Jyllinjoen kunnostuksissa käytettiin apuna konetyövoimaa. Työtä ohjaamassa ympäristöasiantuntija Heikki Holsti KVVY:ltä.

 

 

Lähde: KVVY 6.11.2018