Myllypuro, virtavesikunnostus

Tehty kunnostustoimi

Siivikkalan taajama-alueella virtaavassa Myllypurossa ei vuonna 2014 tehtyjen inventoinnin ja sähkökoekalastuksen perusteella enää esiintynyt luontaista taimenkantaa. Kevättalvella 2015 KVVY teki puroon ensimmäisen taimenen mätirasiaistutuksen yhteistyössä Näsijärven kalastusalueen ja Näsijärven Lohikalayhdistyksen kanssa. Istutuksia on jatkettu vuosina 2016-2018. Mätirasiaistutusten ja kunnostustalkoiden tavoitteena on ollut kotiuttaa taimen Myllypuroon. Tulokset ovat olleet hyviä. Todennäköisesti kotiutetut yksilöt aloittavat luontaisen lisääntymisen kunnostetuilla alueilla lähivuosina.

Myllypuroa on kunnostettu talkoilla vuodesta 2015 alkaen. Vuonna 2018 Myllypurolla aloitettiin myös koneellinen kunnostus. Kaivinkoneella ja pyöräkuormaajalla kunnostettiin 100 metriä voimakkaasti perattua uomaa. Uomassa oli aikanaan tehty myös kallion louhintaa vedenpinnan laskemiseksi ja perattu uoma olisi ollut turhan työläs käsin kunnostettavaksi. Uomaa kivettiin puron törmälle nostetuilla suurilla perkauskivillä ja uomaan tehtiin taimenen lisääntymiseen soveltuvia kutusoraikkoja. Kutusoraikkojen tekoa jatkettiin talkoilla vielä samana syksynä.

Vuonna 2018 Myllypurolla käynnistettiin taimenen PIT-merkkitutkimus, jonka avulla selvitetään kotiutetun taimenen vaelluskäyttäytymistä.

 

Kalabiologi Sami Ojala KVVY:ltä ohjaa talkookunnostajia syksyn 2018 talkoissa.

 

Kunnostuksen organisointi

KVVY on järjestänyt talkootapahtumat yhteistyössä Näsijärven kalastusalueen, Näsijärven Lohikalayhdistyksen, Ylöjärven vesien osakaskunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa. Kunnostustalkoissa on ollut runsaasti talkooväkeä. Kunnostustalkoisiin pyydettiin kirjalliset suostumukset maa- ja vesialueiden omistajilta.

Kustannukset

Rudus Oy on lahjoittanut kunnostuksessa tarvittavan kiviaineksen.

 

Lähde: KVVY 6.11.2018