Asuntilanjoki, virtavesikunnostus

Tehty kunnostustoimi

Näsijärveen idästä laskeva Asuntilanjoen reitti on poikkeuksellisen hieno virtavesikokonaisuus, jossa on useita virta- ja koskialueita. Peratut kosket soveltuvat heikosti taimenen lisääntymisalueiksi.

Virtavesikunnostukset alkoivat vuonna 2015 talkoilla vesireitin yläosassa sijaitsevassa Myllyojassa. Kunnostustoimet saivat jatkoa, kun vuosina 2016-2018 talkoiltiin Loppiskoskella. Talkoilla uomasta poistettiin sitä tukkivia vesikasveja ja joen perkauksessa uoman reunoille siirretyt kivet palautettiin uomaan kalojen suojapaikoiksi. Lisäksi tehtiin kutusoraikkoja taimenille.

 

Loppiskosken alapuolista uomaa kunnostuksen jälkeen.

 

Kunnostuksen organisointi

KVVY järjesti kunnostustapahtumat yhteistyössä Näsijärven kalastusalueen ja alueen osakaskunnan kanssa. Näsijärven kalastusalue, Tampereen kaupunki ja ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut tukivat kunnostuksia. Kunnostustalkoisiin pyydettiin kirjalliset suostumukset maa- ja vesialueiden omistajilta.

 

Lähde: KVVY 6.11.2018