Peräjoki, pohjapato

Tehty kunnostustoimi

Jänijärvi on pieni, matala, pitkulainen järvi, jossa veden vaihtuvuus on heikkoa. Järveen laskeva Heinijoki sekä järvestä lähtevä laskujoki Peräjoki, sijaitsevat lähellä toisiaan järven pohjoispuolella.

Peräjokeen rakennettiin pohjapato vuonna 2012. Padon tavoitteena on tasata Peräjoen vedenkorkeuden vaihteluita ja nostaa Jänijärven vedenpintaa erityisesti alivirtaaman aikaan.

Kunnostuksen organisointi

Pohjapato toteutettiin osana Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen -hanketta. Pohjapadon rakentamiselle haettiin lupa Aluehallintovirastosta.

Kustannukset

Padon rakentamiskustannukset olivat 22500€, josta 75% katettiin hankerahoituksella ja loppu koottiin Jänijärven Seudun Suojeluyhdistyksen toimesta paikallisilta. Lupakustannukset olivat noin 3000 euroa. Korvauksia maksettiin kolmelle maanomistajalle AVI:n päätöksen mukaisesti.

 

Lähde: Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry, 22.5.2019