Pakkalanjärvi, peltojen rakennekalkitus

Tehty kunnostustoimi

Pakkalan kylässä sijaitseva Pakkalanjärvi on matala ja rehevöitynyt järvi. Järven keskisyvyys on 0,6 metriä ja maksimisyvyys 2 metriä. Pakkalanjärven valuma-alue on voimaperäisen maanviljelyn ja kotieläintuotannon aluetta ja myös haja-asutusta on melko runsaasti. Järveen kohdistuu siten lähivaluma-alueelta voimakas kuormituspaine. Järvessä on ollut toistuvasti sinilevää ja myös happitalouden ongelmia. Pakkalanjärvi on erittäin rehevä ja ekologiselta luokitukseltaan huono. Pakkalanjärven virkistyskäyttöarvo on enintään välttävä.

Pakkalanjärven valuma-alueella käynnistyi syksyllä 2017 kokeiluhanke rakennekalkituksen mahdollisuuksista vähentää savipitoisten peltojen eroosiota ja ravinnekuormaa. Rakennekalkissa poltetun ja sammutetun kalkin osuus on yli 20%. Syksyllä 2018 järven osavaluma-alueelle levitettiin reaktiivista rakennekalkkia syysmuokkausten yhteydessä. Rakennekalkituksen vaikutusta seurataan maaperä- ja vesinäytteillä kalkitulta ja verrokkina toimivalta osavaluma-alueelta.

Rakennekalkin levitystä pellolle syksyllä 2018.

 

Kunnostuksen organisointi

Hankkeen toteuttaa Pakkalanjärven suojeluyhdistys yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hanke saa rahoitusta Ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon kärkihankerahoista.  Kolmivuotinen hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen viljelijöiden kanssa.

 

Lähde: KVVY 6.11.2018