Haja-asutuksen vesihuolto

Yhteenveto haja-asutuksen vesihuollosta Janakkalassa

KVVY:n jätevesineuvontakäynnit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) teki kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Janakkalassa Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa neuvontahankkeessa vuonna 2013. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Janakkalassa neuvonta kohdentui Hyvikkälän, Vähikkälän, Mallinkaisten ja Jokimaan alueille. Neuvoja kävi 194 kiinteistöllä, joista 191 kiinteistöä oli vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. yleisötilaisuuksilla, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla. Neuvontahankkeiden aikana vuosina 2013-2019 Janakkalassa järjestettiin 10 neuvontatilaisuutta. Tilaisuuksissa sekä puhelimella ja sähköpostilla neuvottiin yhteensä 298 kiinteistönomistajaa.

 

Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäynnit keskittyivät valituille alueille ja 71 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi. KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on voinut tehdä omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Janakkalassa vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli merkittävästi suurempaa kuin Hämeessä keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioiduista vessavesijärjestelmistä 19 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä, umpisäiliöitä ja laitepuhdistamoita. Vanhemmat järjestelmät perustuvat usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

 

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Janakkalassa.

 

Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Janakkalassa ja Hämeessä.