Heinijoki, eroosiolaatat

Tehty kunnostustoimi

Heinijoessa on eroosioherkiksi alueiksi todettuja kohtia. Uomaeroosion aiheuttamana Heinijoen alajuoksulle ja alapuoliseen Jänijärveen on kertynyt suuret määrät kiintoainetta ja ravinteita. Eroosiolaattojen asennuskohdassa tulvavedet olivat säännöllisesti kuluttaneet huomattavia määriä joen pellon puoleista penkkaa.

Betonista valetut eroosiolaatat asennettiin talvella 2010. Yleensä eroosiosuojaus tehdään luonnonkivistä, mutta hankkeessa testattiin betonisten eroosiolaattojen toimivuutta. Eroosiolaattojen vaatima luiskan pinta-ala on pieni ja asennus helppoa.

Eroosiolaattojen alle asetettiin suodatinkangas estämään laattojen alla olevan penkan syöpyminen. Laatat kiinnitettiin toisiinsa ylä- ja alaosissaan olevista teräslenkeistä läpi viedyllä teräsvaijerilla. Kiinnitysmenetelmä estää laattojen liikkumisen toisiinsa nähden, mutta mahdollistaa laattojen elämisen routimisen ja muun maaperän liikkumisen mukana.

Kahden vuoden kuluttua asentamisesta eroosiolaatat olivat pysyneet paikoillaan eikä niiden alla havaittu penkan syöpymistä. Laatat olivat maisemoituneet peltomaisemaan ja silmämääräisesti arvioiden kiintoaineen eroosio oli vähentynyt.

Kunnostuksen organisointi

Eroosiolaattojen asennus toteutettiin osana Tammelan kunnan hallinnoiman EAKR-rahoitteisen Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu -hanketta.

Kustannukset

Eroosiolaattojen kustannus oli noin 12000 euroa.

 

Lähde: Heinijoen Suojelu ry 23.4.2019