Haja-asutuksen vesihuolto

Yhteenveto haja-asutuksen vesihuollosta Valkeakoskella

KVVY:n jätevesineuvontakäynnit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Valkeakoskella Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamissa neuvontahankkeissa vuosina 2012, 2015 ja 2016. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Valkeakoskella neuvonta kohdentui Uskilan, Tarttilan ja Pyörönmaan alueille. Neuvoja kävi 92 kiinteistöllä, joista 85 kiinteistöä oli vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. neuvontapisteillä, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla. Neuvontahankkeiden aikana vuosina 2008-2019 Valkeakoskella järjestettiin seitsemän neuvontatilaisuutta. Tilaisuuksissa sekä puhelimella ja sähköpostilla neuvottiin yhteensä 220 kiinteistönomistajaa.

 

Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäynnit keskittyivät valituille alueille ja 50 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi.  KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on voinut tehdä omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Valkeakoskella vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli samanlaista kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioiduista vessavesijärjestelmistä 21 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä ja laitepuhdistamoita. Vanhemmat järjestelmät perustuvat usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

 

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Valkeakoskella.

 

Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Valkeakoskella ja Pirkanmaalla.