Haja-asutuksen vesihuolto

Yhteenveto haja-asutuksen vesihuollosta Tampereella

KVVY:n jätevesineuvontakäynnit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Tampereella Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamissa neuvontahankkeissa vuosina 2012, 2014 ja 2016. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Tampereella neuvonta kohdentui Kämmenniemen, Velaatan ja Kaanaan alueille. Neuvoja kävi 317 kiinteistöllä, joista 178 kiinteistöä oli vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. neuvontapisteillä, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla. Neuvontahankkeiden aikana vuosina 2008-2019 Tampereella järjestettiin 33 neuvontatilaisuutta. Tilaisuuksissa sekä puhelimella ja sähköpostilla neuvottiin yhteensä 1476 kiinteistönomistajaa.

 

 

Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäynnit keskittyivät valituille alueille ja 63 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi. KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on tehnyt omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Tampereella vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli pienempää kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioiduista vessavesijärjestelmistä 25 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä, umpisäiliöitä ja laitepuhdistamoita. Merkittävästi vanhemmat järjestelmät perustuvat usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

 

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Tampereella.

 

Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Tampereella ja Pirkanmaalla.