Haja-asutuksen vesihuolto

Yhteenveto haja-asutuksen vesihuollosta Sastamalassa

KVVY:n jätevesineuvontakäynnit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Sastamalassa Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamissa neuvontahankkeissa vuosina 2012, 2013 ja 2015. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Sastamalassa neuvonta kohdentui Taipaleen, Vesunnin ja Kärppälän alueille. Neuvoja kävi 164 kiinteistöllä, joista 106 kiinteistöä oli vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. neuvontapisteillä, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla. Neuvontahankkeiden aikana vuosina 2008-2019 Sastamalassa järjestettiin 10 neuvontatilaisuutta. Tilaisuuksissa sekä puhelimella ja sähköpostilla neuvottiin yhteensä 386 kiinteistönomistajaa.

 

Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäynnit keskittyivät valituille alueille ja 71 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi.  KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on voinut tehdä omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Sastamalassa vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli suurempaa kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioiduista vessavesijärjestelmistä 18 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä ja umpisäiliöitä. Vanhemmat järjestelmät perustuvat usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

 

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Sastamalassa.

 

Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Sastamalassa ja Pirkanmaalla.