Haja-asutuksen vesihuolto

Yhteenveto haja-asutuksen vesihuollosta Padasjoella

KVVY:n jätevesineuvontakäynnit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) teki kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Padasjoella Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa neuvontahankkeessa vuonna 2015. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Padasjoella neuvonta kohdentui Auttoisten alueelle. Neuvoja kävi 84 kiinteistöllä, joista 69 kiinteistöä oli vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. yleisötilaisuuksilla, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla. Neuvontahankkeiden aikana vuosina 2013-2019 Padasjoella järjestettiin kaksi neuvontatilaisuutta. Tilaisuuksissa sekä puhelimella ja sähköpostilla neuvottiin yhteensä 30 kiinteistönomistajaa.

 

Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäyntejä tehtiin melko vähän, käynnit keskittyivät valituille alueille ja 59 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi. KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on voinut tehdä omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Padasjoella vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli reilusti pienempää kuin Hämeessä keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioiduista vessavesijärjestelmistä 10 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä ja umpisäiliöitä. Vanhemmat järjestelmät perustuvat melko usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä välttämättä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

 

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Padasjoella.

 

Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Padasjoella ja Hämeessä.