Haja-asutuksen vesihuolto

Yhteenveto haja-asutuksen vesihuollosta Mänttä-Vilppulassa

KVVY:n jätevesineuvontakäynnit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Mänttä-Vilppulassa Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa neuvontahankkeessa vuonna 2012. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Mänttä-Vilppulassa neuvonta kohdentui Pynnöskylän suunnalle. Neuvoja kävi 47 kiinteistöllä, joista 18 kiinteistöä oli vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. neuvontapisteellä, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla. Neuvontahankkeiden aikana vuosina 2008-2019 Mänttä-Vilppulassa järjestettiin neljä neuvontatilaisuutta. Tilaisuuksissa sekä puhelimella ja sähköpostilla neuvottiin yhteensä 97 kiinteistönomistajaa.

 

 

Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäynnit keskittyivät valituille alueille ja 49 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi.  KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on tehnyt omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Mänttä-Vilppulassa vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli merkittävästi isompaa kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Neuvontakäyntien määrä oli kuitenkin hyvin pieni. Neuvontakäynneillä arvioiduista vessavesijärjestelmistä 6 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla. Vanhemmat järjestelmät perustuvat usein puutteelliseen saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

 

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Mänttä-Vilppulassa.

 

Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Mänttä-Vilppulassa ja Pirkanmaalla.