Haja-asutuksen vesihuolto

Yhteenveto haja-asutuksen vesihuollosta Kihniössä

KVVY:n jätevesineuvontakäynnit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Kihniössä Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamissa neuvontahankkeissa vuosina 2013 ja 2015. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Kihniössä neuvontaa tarjottiin melko kattavasti koko kunnan alueella. Neuvoja kävi 120 kiinteistöllä, joista 112 kiinteistöä oli vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. neuvontapisteillä, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla. Neuvontahankkeiden aikana vuosina 2008-2019 Kihniössä järjestettiin viisi neuvontatilaisuutta. Tilaisuuksissa sekä puhelimella ja sähköpostilla neuvottiin yhteensä 155 kiinteistönomistajaa.

 

 

Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäynnit keskittyivät valituille alueille ja 45 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi.  KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on voinut tehdä omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Kihniössä vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli merkittävästi suurempaa kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioiduista vessavesijärjestelmistä 10 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä ja umpisäiliöitä. Vanhemmat järjestelmät perustuvat usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

 

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Kihniössä.

 

Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Kihniössä ja Pirkanmaalla.