Haja-asutuksen vesihuolto

Yhteenveto haja-asutuksen vesihuollosta Ikaalisissa

KVVY:n jätevesineuvontakäynnit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Ikaalisissa Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamissa neuvontahankkeissa vuosina 2014, 2015 ja 2016. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Ikaalisissa neuvontaa tarjottiin kattavasti eri puolilla kuntaa. Neuvoja kävi 395 kiinteistöllä, joista 379 kiinteistöä oli vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. neuvontapisteillä, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla. Neuvontahankkeiden aikana vuosina 2008-2019 Ikaalisissa järjestettiin 10 neuvontatilaisuutta. Tilaisuuksissa sekä puhelimella ja sähköpostilla neuvottiin yhteensä 301 kiinteistönomistajaa.

 

 

Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäynnit keskittyivät valituille alueille ja 63 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi.  KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on voinut tehdä omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Ikaalisissa vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli suurempaa kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioiduista vessavesijärjestelmistä 23 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä, umpisäiliöitä ja laitepuhdistamoita. Vanhemmat järjestelmät perustuvat usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

 

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Ikaalisissa.

 

Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Ikaalisissa ja Pirkanmaalla.