Haja-asutuksen vesihuolto

Yhteenveto haja-asutuksen vesihuollosta Hausjärvellä

KVVY:n jätevesineuvontakäynnit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Hausjärvellä Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa neuvontahankkeessa vuonna 2015. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Hausjärvellä neuvonta kohdentui melko kattavasti eri puolille kuntaa. Neuvoja kävi 373 kiinteistöllä, joista 336 kiinteistöä oli vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. yleisötilaisuuksilla, neuvontapisteillä, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla. Neuvontahankkeiden aikana vuosina 2013-2019 Hausjärvellä järjestettiin 11 neuvontatilaisuutta. Tilaisuuksissa sekä puhelimella ja sähköpostilla neuvottiin yhteensä 146 kiinteistönomistajaa.

 

Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäynnit keskittyivät valituille alueille ja 51 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi. KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on voinut tehdä omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Hausjärvellä vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli hieman suurempaa kuin Hämeessä keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioiduista vessavesijärjestelmistä 22 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä, umpisäiliöitä ja laitepuhdistamoita. Vanhemmat järjestelmät perustuvat usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

 

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Hausjärvellä.

 

Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Hausjärvellä ja Hämeessä.